Welkom bij de Bakboerderij

Privacyverklaring 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Hoeve Eiteweert vof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoeve Eiteweert vof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoeve Eiteweert vof verstrekt. Hoeve Eiteweert vof kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

WAAROM Hoeve Eiteweert vof GEGEVENS NODIG HEEFT 

Hoeve Eiteweert vof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Hoeve Eiteweert vof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit webshop bestellingen. 

HOE LANG Hoeve Eiteweert vof GEGEVENS BEWAART 

Hoeve Eiteweert vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Op basis van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht orders die wel tot een overeenkomst leiden 10 jaar te bewaren. Deze worden uitsluitend gebruikt voor controles van overheidswege en niet met derden gedeeld.

DELEN MET ANDEREN 

Hoeve Eiteweert vof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Hoeve Eiteweert vof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoeve Eiteweert vof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bakboerderij.com. Hoeve Eiteweert vof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

Hoeve Eiteweert vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoeve Eiteweert vof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gehele website wordt 24/7 bewaakt tegen aanvallen door Siteguarding.com

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoeve Eiteweert vof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoeve Eiteweert vof op via info@bakboerderij.com. 

www.bakboerderij.com is een website van Hoeve Eiteweert vof. 

Hoeve Eiteweert vof is als volgt te bereiken: 

Postadres: Matsloot 15, 9749 TJ Matsloot
Vestigingsadres: Matsloot 15, 9749 TJ Matsloot
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04063986

Telefoon: 0505410637
E-mailadres: info@bakboerderij.com